Zamawiając pilota w PILOTOWO.PL klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych tylko do celów konkretnej transakcji. Dane w PILOTOWO.PL przetwarza tylko jedna osoba zobowiązana do ich skrupulatnego zabezpieczenia. Nie ma mowy o wycieku danych lub wykorzystania ich do innych celów niż konkretne zamówienie.

RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia danych po okresie transakcyjnym.


RODO to  rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.